Höstmötet 2023

Datum: 2023-11-23
Tid: 17:30
Plats: Nickes Pub
Barnhusgatan 8 ö.g

Ur dagordningen för mötet

Beslut om  Verksamhet och budget  2024 samt medlemsavgiften 2024
Handlingar kommer att finnas på hemsidan  www.sekoklubbuv.se
Handlingar kommer att kunna läsas vid mötet

Klubben kommer att bjuda på mat
därför vill vi ha svar från dig senast 21 november

Anmäl dig på mail info@klubbuv.se eller Henry.wolling@ki.se

Välkommen
Styrelsen

Handlingar
Förslag till dagordning
VP2024