Om Klubben

Klubb Utbildning och Vetenskap organiserar medlemmar på följande arbetsplatser:
Manillaskolan, Resurscenter Syn Stockholm, Stockholms universitet, Cosmonova, Bosön
Idrottsinstitut, Verket för Högskoleservice, Handelshögskolan, Smittskyddsinstitutet,
Södertörns högskola, och Karolinska Institutet.

I Klubbens Verksamhet är målet: att verka för att anställda inom vårt
organisationsområde ska ansluta sig fackligt till SEKO, Tillvarata medlemmarnas
intressen och öka kunskapen om fackets roll.

Lämna ett svar