Kallelse till Årsmöte 2023

Medlemmarna i SEKO Stockholm Klubb Utbildning och Vetenskap
kallas till årsmöte 2023

Datum 2023-03-01
Tid:17:15
Plats: Nickes pub Barnhusgatan 8 ög

Ur dagordningen för mötet

Val av kassör
Val av två ledamöter
Verksamhetsberättelsen

Handlingar kommer att finnas tillgängliga på mötet
Möteshandlingar här

Efter mötet bjuds på förtäring
Vi vill därför ha svar från dig senast 27/2

Anmäl dig på info@sekoklubbuv.se
eller till henry.wolling@ki.se
eller på tel:0702984076

Välkommen
Styrelsen