KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2021

Medlemmarna i SEKO Stockholm
Klubb Utbildning och Vetenskap
kallas till årsmöte 2021-03-01 klockan 17:30
Digitalt möte

På grund av rådande omständigheter kommer vi att ha ett årsmöte som enbart är digitalt. För att delta behöver du anmäla dig senast 26/2 och lämna en mejladress dit vi kan skicka länken till mötet.

UR DAGORDNINGEN FÖR MÖTET
Verksamhetsberättelsen
Val av kassör med mera
Möteshandlingar kommer att finnas här och dom kommer att kunna läsas på mötet

Anmäl dig på mejl: info@sekoklubbuv.se

OBS!
I KALLELSEN SOM SKICKATS MED SNIGELPOST HAR MELJADRESSEN BLIVIT FEL SEKO-DELEN I ADRESSEN HAR TRILLAT BORT SÅ MEJLET KOMMER ATT STUDSA TILLBAKA. VI BER OM URSÄKT FÖR DETTA!

Vi vill ha svar senast 26 februari

VÄLKOMMEN
Styrelsen