KALLELSE

Medlemmarna i SEKO Stockholm, Klubb Utbildning och Vetenskap
Kallas till
ORDINARIE HÖSTMÖTE
Datum:          2017-11-29
Tid:17:30

Plats: >Almgrens Sidenväveri
Repslagarg. 15 A

(T-bana Slussen)

UR DAGORDNINGEN FÖR MÖTET

Beslut om:
Verksamhet och budget 2018
Medlemsavgift 2018
 
Handlingar kommer att finnas på vår hemsida:
www.sekoklubbuv.se
 
samt i begränsad upplaga i samband med mötet
 
Under mötet ges information och diskuteras förslaget om samgående med klubb HÖK
—————————————————————————-

Efter mötet
bjuder Klubben på förtäring

Vi vill ha svar från Dig senast den 27 november.
Meddela om Du har några förbehåll angående mat.
 
Anmäl dig på mail: info@klubbuv.se
Eller till Henry Wölling på mail: henry.wolling@ki.se
 
 
Du kan också  gå in på vår hemsida, www.sekoklubbuv.se  och anmäla Dig där
 

VÄLKOMMEN

Styrelsen