Månadsarkiv: januari 2015

Las är inte problemet­

Det finns få saker i arbetslivet som både arbetstagare och arbetsgivare har så många åsikter om som lagen om anställningsskydd (las). Den har blivit till en symbol för en ofta cynisk arbetsmarknad. Det främsta syftet med lagen, som i korthet går ut på att sist in är först ut, är att värna den äldre arbetskraften. Det är viktigt, eftersom 55-plusare alltid har svårare att få ett nytt jobb än vad yngre har.

Som ung är det lätt att bara se avig­sidan med lagen. Jag har själv varit inne i den så kallade las-cirkusen i två omgångar. Man jobbar hårt en period, sedan åker man ut och får inte komma tillbaka till arbetsplatsen inom de närmaste fem åren. Orsak? Man kan ju råka bli inlasad, och att få en fastanställd på halsen verkar vara många arbetsgivares värsta mardröm i dag.

När man är inne i den tröstlösa cirkeln av osäkra anställningar är det lätt att skylla på las. Det har jag själv gjort. Men egentligen ligger ansvaret på oansvariga arbetsgivare.

Läs mer här->Arbetet

Styrelsemöte nr.1 2015

Klubbstyrelsen har haft sitt första möte för året torsdagen 21/1.

Här kommer ett litet sammandrag av några av dom saker som avhandlades:

Årsmötet

Årsmötet planeras till den 18/2

Utskick av inbjudan ska ske 30/1

Platsen är inte riktigt klart just nu

Val som sker på årsmötet är följande

2 ordinarie ledamöter på 2 år

Kassör på 2 år

Revisor på 2 år

Fyllnasdval på en ordinarie ledamot 1 år

Eventuellt ett ytteligare fyllnadsval på ordinarie ledamot.

Valberedningen tar tacksamt emot förslag. Det går bra att mejla info@sekoklubbuv.se.

2014 års verksamhetsberättelse gicks igenom.

Konstateras att medlemsantalet krympt från 251 till 240

Konstateras att det är bråttom att bestämma lokal för mötet intensivt arbete krävs i kommande vecka.

Avtal och förhandlingar

På KI startar man nu upp med RALS och i mitten av februari blir det förhandlingar.

SPSM har just startat med att sätta ett första datum. Förmodligen någon gång april – maj.

Beträffande omställningsavtalet så väntar man på att förhandlingar skall komma igång, (har året på sig).

Frågan om klubben ska genomföra en enkät om arbetsmiljön bordlades.

Studier

Urban ska på studiekonferens

Gunnar Elizabeth och Henry ska till lastberget 2-3/2 för en förhandlingsutbildning och UH-konferens.

Gemensamt uttalande från LO, TCO och Saco

De tre fackliga centralorganisationerna har antagit ett gemensamt uttalande om integration. Detta skedde i samband med en halvdagskonferens den 21 januari där samtliga fackförbundsordföranden inom LO, TCO och Saco deltog.

En öppenhet mot omvärlden har tjänat Sverige väl och kommer att göra det i framtiden. Sverige ska fortsätta att erbjuda en fristad för den som flyr för sitt liv från krig och förföljelse.

Läs mer här-> TCO

Nu skrivs den vanliga människans historia

Kungar och statsmän får nu ge plats åt obetydliga historiska personer. Den senaste trenden inom historieforskningen är mikrohistoria, där historiens förändringar illustreras genom vanliga människors livsöden.

Anna Götlind, historieprofessor vid Stockholms universitet, är en av forskarna som intresserar sig för mikrohistoria. Hon har fördjupat sig i fallet August Theodor, en helt vanlig pojke i 1860-talets Sverige som hade olyckan att bli föräldralös vid sex års ålder.Läs mera här -> Sveriges Radio

Polisen säger nej till facket

Den nya rikspolischefen, Dan Eliasson, begränsar fackets möjligheter till insyn och påverkan.
Nyhet 14 januari 2015 14:24 1 kommentar
– Vi fick en ren chock över beskedet igår om att inga fackliga företrädare längre får vara med i några ledningsgrupper inom polisen, säger Monica Veberg, ordförande i Seko Polisen Syd.
De flesta polismyndigheter har haft samverkansavtal och Seko Polisen har deltagit i ledningsgrupper sedan 2000, men nu är det stopp.

Läs mer här-> SEKOtidningen