Månadsarkiv: maj 2014

Tröga förhandlingar om Omställningsavtal

Ett nyhetsbrev från Seko

Parterna på det   statliga avtalsområdet förhandlar just nu om ett nytt Omställningsavtal.   Omställningsavtalet ska ersätta nuvarande Trygghetsavtal.

Arbetsgivarverket sa upp Trygghetsavtalet den 19 juni 2013. Under höstens   avtalsförhandling kom parterna överens om en fortsatt förhandling i syfte att   nå fram till ett nytt Omställningsavtal.

Förhandlingarna pågår, men parterna står långt ifrån varandra i frågor som   vilka som ska omfattas och vilka förmåner som ska finnas. Trygghetsavtalet   upphör att gälla den 19 juni 2014 om inte parterna har enats om ett nytt   avtal innan dess.
Vi återkommer med mer information.
Lars Johansson,   ombudsman Seko
Helen Thornberg,   ombudsman Seko