Månadsarkiv: april 2014

EU-Valet 25 maj

Den 25 maj ska vi välja 20 ledamöter som ska representera Sverige i EU-parlamentet under fem år.
Varför ska man rösta då?
Tjaa, I EN DEMOKRATI ÄR DET DIN PLIKT!
EU-parlamentet är det enda direkt folkvalda organet inom EU och oavsett vad man tycker om EU så påverkar besluten där allas vår vardag och vår framtid. EU-parlamentet har efter 2009 (Lissabonfördraget) fått mera makt och är numera t.ex. en del av EUs Lagstiftningsprocess.
EU-parlamentet lagstiftar tillsammans med ministerrådet i EU efter att EU-kommissionen har lagt ett förslag. För att hitta en kompromiss förhandlar de med varandra. EU-parlamentet är väljarnas röst och ministerrådet talar för de 28 regeringarna i EU. Reglerna gäller sedan i alla EU-länder.

Din enskilda röst kan tyckas vara obetydlig när 400 miljoner människor ska välja 751 representanter till EU-parlamentet. Så är det ju, men samtidigt är det din enda möjlighet att få vara med och påverka. Tänk dessutom på att du har möjlighet att kryssa för din favorit på valsedeln. Det har betydelse på grund av det faktum att partierna har kandidater som kan ha ganska olika åsikter om EU.
Vi har en har en kandidat. Han heter Johan Danielsson(S) och är 6f´s (Byggnads, Seko, Målarna, Elektrikerna, Fastighets och Transport) gemensamma krysskandidat.

Mera information om EU-Valet->
Mera information om EU ->

Styrelsemöte nr 4

Klubbstyrelsen har träffats för styrelsemöte nr 4 i klubblokalen på Karolinska Institutet .
Här kommer ett kort referat som ger vid handen att vi fått fyra nya medlemmar sedan sist.
Aktuella utbildningar gicks igenom (GFU, Försäkringsrådgivare, skyddsombudsutbildning).
Regionen (f.d. avdelningen) har årsmöte 8 april. När det gäller val kommer klubben att gå på valberedningens förslag. Henry Wölling är vår ordinarie representant och Gunnar Stenberg går som ersättare.
UH-konferens bokad på lastberget 25-28/5.
Eventuell medlemsaktivitet inför EU-valet diskuterades.
Det beslutades att tiden är för kort för att hinna organisera något men att klubben ska försöka arrangera något för medlemmarna inför höstens riksdagsval.
Föreslogs att vi kanske ska göra något tillsamans med klubb HÖK.