Månadsarkiv: september 2013

Superlaboratorium i Solna

Det handlar om det superlaboratorium som nu börjar slå ned sina bopålar vid Solnavägen, i grannskapet av det gränsland mellan Stockholm och Solna som döpts till Hagastaden. I Biomedicum samlas en stor del av de laboratorier som finns på olika institutioner på Karolinska Institutet i Solna i en och samma kolossala byggnad som består av två sammanlänkade huskroppar.

Läs mera här >>

Styrelsemöte nr 7

Här kommer några stolpar på vad vi avhandlade.
Trygghetsavtalet är uppsagt från arbetsgivaren.
Arbetsgivaren på KI från 3 avd. vill ha lönesättande samtal och det blir aktuellt för Saco medlemmar.
Förberedande samtal har börjat på KI och Universitet ang. RALS.
Manilla har flyttat till Konradsberg (gamla lärarhögskolan).
Samverkan på KI skall ses över.
Stiftelse eller statlig ägo av högskolorna är under remiss.