Månadsarkiv: juni 2013

Styrelsemöte nr 6 på Bosön

Vårens sista styrelsemöte hölls ute på Bosön.
Här kommer ett kort referat.
Avtal & förhandlingar:
Bosön löneförhandlingar klart
SU nytt lokalt avtal anpassat till villkorsavtalet
KI börjat titta över det lokala avtalet
KI Ser över riktlinjer för trygghetsmedel
KI initierat översyn av samvekansavtalet

Nytt välkomstbrev för nyanställda!
Skyddsombudsmöte i höst! Henry samordnar
Rapport från branchkommittémötet lämnades. Nästa möte efter kongressen 16/10 på avdelningen.
Rapport från UH konferensen handlade bl.a.om autonomiutredningen.
Rapport om flytten av Manillaskolan.
UHA konferansen tillsammans med klubb HÖK , datum diskuterades.
Styrelseutbildning, vilka ämnen behöver styrelsen förkovra sig i?
Arbetsrätt 2 Runö 11-15 nov anmälan senast 13/9. Henry, Christel, Barbara och Urban behöver gå den!

Höstens möten preliminärt:
Möte nr 7 2/9 12:00 på KI
Medlemsträff ”Boule” 3 okt
UHA konferens med Klubb HÖK 12-13 sep
Planeringskonferens och styrelsemöte nr 8 24-27 okt
Höst/Budgetmöte 5 dec
Styrelsemöte nr 9 6/11 12:00 på KI